background
bg_csr.png (copy)

We staan voor een duurzame bedrijfsvoering

onze ambitie

background top

FOCUSGEBIEDEN EN REALISATIES

spotlight gyroscope (copy)

profit

Een gezonde financiële situatie is het startpunt van een duurzame bedrijfsvoering. We werken daarom hard om onze efficiëntie te verhogen en nieuwe technieken en oplossingen te ontwikkelen. We hanteren de hoogste ethische bedrijfsstandaarden en verwachten hetzelfde van al onze stakeholders. Bovendien tonen we betrokkenheid in en hebben we aandacht voor de lokale gemeenschappen waar we actief zijn.

04hd.jpg (copy) bg_csr.png (copy2)

CO2-reducties in de bouwsector stimuleren

Een scherpe prijs is niet langer het criterium om een project binnen te halen. Duurzaamheid staat vandaag voorop: de partij met de beste combinatie prijs-duurzaamheid maakt de meeste kans. Vandaar het belang van de CO2-prestatieladder: een certificeringsschema dat in overheidsopdrachten gebruikt wordt om CO2-reducties in de bouwsector te stimuleren.

Jan De Nul is sinds 2013 gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder. “Onze belangrijkste opdrachtgevers worden steeds veeleisender. Het certificaat is als je zitje in het voetbalstadion. Wil je een goeie plek bemachtigen en die ook behouden, dan moet je hard je best doen”, aldus Bart Praet en Evelien Craeynest van onze CO2-Prestatieladdertaskforce.

“De samenwerking met onze stakeholders moedigt ons aan om blijvend te innoveren. Zij zitten in de regiestoel: zij bepalen in welke mate ze duurzaam willen werken en dus inzetten op de CO2-prestatieladder. Halfjaarlijks bespreken we samen met hen de laatste evoluties op het vlak van CO₂-reductie en versterken we elkaars inzichten. Zo blijven we een voortrekkersrol spelen.”

“Het certificaat is als je toegangsticket tot het voetbalstadion. Je moet wel je uiterste best doen om de beste plaatsen te blijven bemachtigen.”

Bart Praet en Evelien Craeynest, beide lid van de CO2-Prestatieladdertaskforce

0p1a3372.jpg
small photo 1
small photo 1 (copy)
small photo 1 (copy1)
small photo 2
small photo 3
btn back to hero
btn back to top

Jan De Nul wil zijn positie als wereldspeler behouden en verder ontwikkelen door zijn activiteiten te beheren als een verantwoordelijk en betrouwbaar bedrijf. Daarom hechten we groot belang aan conformiteit en integriteit. We hanteren de hoogst mogelijke standaarden, in lijn met alle geldende wetten en richtlijnen, en investeren fors in een cultuur waarin ethisch gedrag en compliance centraal staan.

Om die cultuur in de hand te werken, hebben we een reeks gedragsregels gebundeld in onze Gedragscode, die beschikbaar is voor elke werknemer. Alle medewerkers, ongeacht hun rol, moeten de gedragsregels kennen en kunnen vertalen naar hun dagelijkse activiteiten. We helpen hen daarbij met sensibiliseringscampagnes en opleidingen.

Bovendien ontwikkelen en implementeren we een duidelijke strategie en roadmap om compliance risico’s te kunnen inschatten en reduceren.

Bedrijfsethiek.

Voor een internationale onderneming als Jan De Nul Group is het cruciaal om goede relaties te onderhouden met stakeholders in alle markten. We zetten dan ook maximaal in op overleg en dialoog met al onze stakeholders.

We zijn ervan overtuigd dat die betrokkenheid en partnerschappen ook positief bijdragen aan innovatie en ons helpen om risico’s te beheersen en onze duurzaamheidsinspanningen te versterken.

Dankzij tevredenheidsbevragingen en specifieke samenwerkingen met onze stakeholders zijn we in staat om onze activiteiten en bedrijfsprocessen af te stemmen op hun wensen. 

Samenwerking met stakeholders.

Samenwerking met lokale gemeenschappen.

Jan De Nul Group komt in contact met een brede waaier verschillende gemeenschappen en culturen. En overal ter wereld hebben onze activiteiten een impact op de omgeving, zowel op sociaal, ecologisch als economisch vlak.

In ieder project zetten we maximaal in op een open samenwerking met de lokale gemeenschappen, binnen de contractuele mogelijkheden. We engageren lokale bedrijven en medewerkers en houden altijd rekening met de lokale noden en behoeftes, om zo toegevoegde waarde te kunnen creëren. Open communicatie ligt aan de basis van een positieve verstandhouding.

Compliance-programma

Jan De Nul Group rolt een uitgebreid compliance programma uit, waarin de Gedragscode centraal staat. “De code omvat de waarden en gedragsregels die werknemers, ongeacht functie of rol, en zakelijke partners van Jan De Nul moeten naleven om ethisch te werken en zaken te doen”, legt Kelly Goelens, Internal Audit and Compliance Manager, uit. “Het is tevens een fundamenteel engagement tegenover onze medewerkers en partners.”

Daarbovenop werken we stapsgewijs regionale programma’s uit die rekening houden met lokale risico’s en wetgevingen. Een netwerk van lokale compliance officers zal instaan voor het contact met lokale medewerkers en partners.

“Onze Gedragscode is een fundamenteel engagement tegenover onze medewerkers en partners.”

Jan De Nul rockt in Benin

In Benin is een team van Jan De Nul aan het werk om de kust te beschermen, die door erosie aangevreten wordt. Het project gaat veel verder dan de werken. Zo organiseerde het team een beach clean-up: samen met 150 vrijwilligers werd zo’n 4,5 ton afval verwijderd van de stranden. We ondersteunden ook Rock Bujumbura, een organisatie die jongeren laat kennismaken met muziek, door met ons schip een groot aantal muziekinstrumenten te vervoeren.

“Het project in Benin staat voor mij symbool voor een innovatieve bescherming van de witte stranden, maar ook voor een samenhorigheid met de lokale bevolking. Rang of stand, geloof of kleur, het valt allemaal weg als je samen zij aan zij afval opruimt of geniet van de muziek die wordt gemaakt op instrumenten die je hebt geleverd. Als je wordt uitgenodigd om mee te genieten van de dans- en rockmuziek zie je met eigen ogen hoe die hulp vruchten afwerpt”, vertelt Christophe Timmermans, Project Manager in Benin.

“Rang of stand, geloof of kleur, het valt allemaal weg als je samen aan de omgeving werkt.”

Christophe Timmermans, Project Manager in Benin

Kelly Goelens, Internal Audit and Compliance Manager

background

onze ambitie

We staan voor een duurzame bedrijfsvoering

bg_csr.png (copy)
background top

profit

Een gezonde financiële situatie is het startpunt van een duurzame bedrijfsvoering. We werken daarom hard om onze efficiëntie te verhogen en nieuwe technieken en oplossingen te ontwikkelen. We hanteren de hoogste ethische bedrijfsstandaarden en verwachten hetzelfde van al onze stakeholders. Bovendien tonen we betrokkenheid in en hebben we aandacht voor de lokale gemeenschappen waar we actief zijn.

Jan De Nul wil zijn positie als wereldspeler behouden en verder ontwikkelen door zijn activiteiten te beheren als een verantwoordelijk en betrouwbaar bedrijf. Daarom hechten we groot belang aan conformiteit en integriteit. We hanteren de hoogst mogelijke standaarden, in lijn met alle geldende wetten en richtlijnen, en investeren fors in een cultuur waarin ethisch gedrag en compliance centraal staan.

Om die cultuur in de hand te werken, hebben we een reeks gedragsregels gebundeld in onze Gedragscode, die beschikbaar is voor elke werknemer. Alle medewerkers, ongeacht hun rol, moeten de gedragsregels kennen en kunnen vertalen naar hun dagelijkse activiteiten. We helpen hen daarbij met sensibiliseringscampagnes en opleidingen.

Bovendien ontwikkelen en implementeren we een duidelijke strategie en roadmap om compliance risico’s te kunnen inschatten en reduceren.

Bedrijfsethiek.

small photo 1

FOCUSGEBIEDEN EN REALISATIES

Compliance-programma

Jan De Nul Group rolt een uitgebreid compliance programma uit, waarin de Gedragscode centraal staat. “De code omvat de waarden en gedragsregels die werknemers, ongeacht functie of rol, en zakelijke partners van Jan De Nul moeten naleven om ethisch te werken en zaken te doen”, legt Kelly Goelens, Internal Audit and Compliance Manager, uit. “Het is tevens een fundamenteel engagement tegenover onze medewerkers en partners.”

Daarbovenop werken we stapsgewijs regionale programma’s uit die rekening houden met lokale risico’s en wetgevingen. Een netwerk van lokale compliance officers zal instaan voor het contact met lokale medewerkers en partners.

“Onze Gedragscode is een fundamenteel engagement tegenover onze medewerkers en partners.”

04hd.jpg (copy)

CO2-reducties in de bouwsector stimuleren

Een scherpe prijs is niet langer het criterium om een project binnen te halen. Duurzaamheid staat vandaag voorop: de partij met de beste combinatie prijs-duurzaamheid maakt de meeste kans. Vandaar het belang van de CO2-prestatieladder: een certificeringsschema dat in overheidsopdrachten gebruikt wordt om CO2-reducties in de bouwsector te stimuleren.

Jan De Nul is sinds 2013 gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder. “Onze belangrijkste opdrachtgevers worden steeds veeleisender. Het certificaat is als je zitje in het voetbalstadion. Wil je een goeie plek bemachtigen en die ook behouden, dan moet je hard je best doen”, aldus Bart Praet en Evelien Craeynest van onze CO2-Prestatieladdertaskforce.

“De samenwerking met onze stakeholders moedigt ons aan om blijvend te innoveren. Zij zitten in de regiestoel: zij bepalen in welke mate ze duurzaam willen werken en dus inzetten op de CO2-prestatieladder. Halfjaarlijks bespreken we samen met hen de laatste evoluties op het vlak van CO₂-reductie en versterken we elkaars inzichten. Zo blijven we een voortrekkersrol spelen.”

“Het certificaat is als je toegangsticket tot het voetbalstadion. Je moet wel je uiterste best doen om de beste plaatsen te blijven bemachtigen.”

0p1a3372.jpg bg_csr.png (copy2)
small photo 1 (copy)

Voor een internationale onderneming als Jan De Nul Group is het cruciaal om goede relaties te onderhouden met stakeholders in alle markten. We zetten dan ook maximaal in op overleg en dialoog met al onze stakeholders.

We zijn ervan overtuigd dat die betrokkenheid en partnerschappen ook positief bijdragen aan innovatie en ons helpen om risico’s te beheersen en onze duurzaamheidsinspanningen te versterken.

Dankzij tevredenheidsbevragingen en specifieke samenwerkingen met onze stakeholders zijn we in staat om onze activiteiten en bedrijfsprocessen af te stemmen op hun wensen. 

Samenwerking met stakeholders.

small photo 2

Samenwerking met lokale gemeenschappen.

Jan De Nul Group komt in contact met een brede waaier verschillende gemeenschappen en culturen. En overal ter wereld hebben onze activiteiten een impact op de omgeving, zowel op sociaal, ecologisch als economisch vlak.

In ieder project zetten we maximaal in op een open samenwerking met de lokale gemeenschappen, binnen de contractuele mogelijkheden. We engageren lokale bedrijven en medewerkers en houden altijd rekening met de lokale noden en behoeftes, om zo toegevoegde waarde te kunnen creëren. Open communicatie ligt aan de basis van een positieve verstandhouding.

small photo 3

Jan De Nul rockt in Benin

In Benin is een team van Jan De Nul aan het werk om de kust te beschermen, die door erosie aangevreten wordt. Het project gaat veel verder dan de werken. Zo organiseerde het team een beach clean-up: samen met 150 vrijwilligers werd zo’n 4,5 ton afval verwijderd van de stranden. We ondersteunden ook Rock Bujumbura, een organisatie die jongeren laat kennismaken met muziek, door met ons schip een groot aantal muziekinstrumenten te vervoeren.

“Het project in Benin staat voor mij symbool voor een innovatieve bescherming van de witte stranden, maar ook voor een samenhorigheid met de lokale bevolking. Rang of stand, geloof of kleur, het valt allemaal weg als je samen zij aan zij afval opruimt of geniet van de muziek die wordt gemaakt op instrumenten die je hebt geleverd. Als je wordt uitgenodigd om mee te genieten van de dans- en rockmuziek zie je met eigen ogen hoe die hulp vruchten afwerpt”, vertelt Christophe Timmermans, Project Manager in Benin.

“Rang of stand, geloof of kleur, het valt allemaal weg als je samen aan de omgeving werkt.”

small photo 1 (copy1)

Kelly Goelens, Internal Audit and Compliance Manager

Bart Praet en Evelien Craeynest, beide lid van de CO2-Prestatieladdertaskforce

Christophe Timmermans, Project Manager in Benin