background
bg_csr.png (copy)

We verkleinen voortdurend onze ecologische voetafdruk

onze ambitie

background top

FOCUSGEBIEDEN EN REALISATIES

spotlight gyroscope

planet

De gezondheid van onze planeet staat onder druk. Daarom streven we er in al onze activiteiten naar om onze milieu-impact tot een minimum te beperken. We worden gedreven door respect voor de natuur, onze leefomgeving en de publieke gezondheid.

small photo 1
small photo 2
small photo 3
btn back to hero
btn back to top

De klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen voor onze planeet en onze maatschappij. Jan De Nul Group engageert zich om zijn energieverbruik te reduceren, de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Stap voor stap vertalen we ons doorgedreven energiemanagement naar concrete initiatieven.

Zo verbruiken we in al onze Benelux-kantoren en ateliers 100% groene elektriciteit van lokale oorsprong. Via zonnepanelen op de daken van onze bedrijfsgebouwen en via de windmolens op onze Belgische sites wekken we zelf groene elektriciteit op.

De uitdagingen rond energie, emissies en klimaat zijn een motor voor innovatie bij Jan De Nul. Onze ingenieurs zijn altijd op zoek naar innovatieve ingrepen om onze ecologische voetafdruk te reduceren.

Energie, emissies, klimaat.

Verontreinigde gronden en sedimenten behandelen, zodat een groot deel kan hergebruikt worden, is de kernactiviteit van onze milieuafdeling. Zo draagt het team substantieel bij tot de circulaire economie. Dit circulaire gedachtengoed wil Jan De Nul Group meer en meer exploreren en implementeren doorheen het hele bedrijf. We focussen op circulaire verbeteringen in het beheer van sedimenten, grond, water en afval.

Daarnaast zetten we maximaal in op het reduceren van de afvalberg, zowel in onze kantoren, op de werven als aan boord van de schepen. Ons afvalbeleid focust op het vermijden van afval, hergebruik, terugwinnen van grondstoffen en recyclage.

Speciale aandacht gaat daarbij uit naar plastic afval in onze oceanen, dat een bedreiging vormt voor de rijke mariene biodiversiteit. We investeren in technologische oplossingen om specifieke vormen van plasticvervuiling aan te pakken. Bovendien sensibiliseren we al onze medewerkers rond de problematiek van de plastic soup. Wereldwijd organiseren we strandopruimacties samen met de lokale gemeenschappen.

Circulariteit en afvalbeheer.

untitled-1.png (copy)

Natuurlijke rijkdommen en ecosystemen.

Onze constructies nemen de plaats in van bestaande ecosystemen en ook naburige ecosystemen kunnen tijdens en na de werken hinder ondervinden. Onze activiteiten hebben dan ook een impact op de brede omgeving: de kwaliteit van het water, de ecosystemen en de aanwezige biodiversiteit.

Ons Marine Environmental Department (MARED) monitort en beheerst alle milieuaspecten van de Jan De Nul-projecten. Aan de hand van innovatief onderzoek zoeken we naar oplossingen om de natuur rondom onze projecten maximaal in stand te houden en waar mogelijk ook te verbeteren.

04hd.jpg (copy1) bg_csr.png (copy3)

Innoveren met circulair bouwen

Met de ondertekening van de Green Deal Circulair Bouwen benadrukken we ons klimaatengagement, niet alleen in woorden, maar ook in concrete acties. In dit innovatief lerend netwerk delen we praktijkervaringen met onze sectorgenoten. Hergebruik en maximale hoogwaardige recyclage van bouwmaterialen staan centraal, met een focus op veranderingsgericht bouwen, optimaal ruimtegebruik en het verlengen van de levensduur van gebouwen en materialen.

“In dossiers waarbij we de hele levenscyclus van een project doorlopen, kunnen we circulaire ontwerpkeuzes maken”, vertelt Bart Callens, PPS Manager. “Zo hebben we voor de aanbesteding van de nieuwe R4 rond Gent een circulair ontwerpproces uitgewerkt. We willen het energieverbruik in dit project tot een minimum beperken en duurzame materialen gebruiken.”

“In dossiers waarbij we de hele levenscyclus van een project doorlopen, kunnen we circulaire ontwerpkeuzes maken.”

Bart Callens, PPS Manager

04hd.jpg (copy)

Nul-O-Plastic gaat historische vervuiling te lijf

Jan De Nul stimuleert zijn medewerkers om innovatief en out-of-the-box te denken. Zo werd  de Nul-O-Plastic geboren: een compacte, flexibele machine – een soort stofzuiger – waarmee we microplastics opruimen in een natuurgebied in de haven van Antwerpen.

“Bij de ontwikkeling van het toestel hielden we rekening met de kwetsbaarheid van een natuurgebied. Dankzij de compactheid en de rupsbanden oefent de Nul-O-Plastic weinig druk op de ondergrond en is weinig risico op beschadiging”, aldus R&D ingenieur Tom Van Vooren. “Port of Antwerp, ANB en Natuurpunt zijn alvast enthousiast en kijken al naar de mogelijkheid om andere terreinen in de buurt schoon te maken.”

“De Nul-O-Plastic is flexibel en zal ook andere verontreinigde terreinen kunnen aanpakken.”

Tom Van Vooren, 
R&D Ingenieur

04hd.jpg (copy1)

United Project: eerste tests voor erosiebescherming

Jan De Nul maakt deel uit van een consortium van kennisinstellingen en privébedrijven dat onderzoekt hoe we de ruimte van windmolenparken in de Belgische Noordzee zo optimaal en duurzaam mogelijk kunnen benutten (Europese project United). Concreet werken we mee aan het onderzoeksproject dat zich toespitst op natuurherstel en aquacultuur.

“Onze taak bestaat erin om steenkorven te ontwikkelen en in zee te installeren. We leveren ook de stenen aan om de korven te vullen en gaan na welk type steen het gunstigste is voor de oesterkweek. Een boeiende bezigheid”, aldus Simon Petit van het Engineer Marine Environmental Department. “Dankzij onze inzichten zullen we in de toekomst misschien oesters kunnen eten die worden gekweekt in ons windmolenpark. De kennis die we binnen een dergelijk onderzoeksproject vergaren, kunnen we vertalen naar onze projecten.”

“Het is heel boeiend om te onderzoeken welke factoren de platte oesterkweek kunnen stimuleren”

untitled-1.png

ULEv-schepen: schonere lucht, minder uitstoot 

Luchtvervuiling is een van de grootste gevaren voor de volksgezondheid. Maritieme werken vinden vooral plaats langs de kust en in de buurt van havens en dichtbevolkte gebieden. Het is daarom belangrijk om de uitstoot van onze schepen die die werken uitvoeren, zo goed mogelijk te beperken.

“De baggerindustrie produceert slechts 0,1% van de totale uitstoot van het globale scheepsverkeer. Toch voelen we ons nauw betrokken bij deze problematiek en doen we er alles aan om het milieu nog meer te vrijwaren”, aldus Michel Deruyck, Head of Energy Department.

Om de uitstoot van verontreinigende stoffen te verkleinen, gebruikt Jan De Nul Group sinds 2019 Ultra Low Emission vessels (ULEv). De schepen zijn uitgerust met een katalysator die stikstofoxiden onschadelijk maakt. Bovendien is er een katalytische roetfilter die de fijnste deeltjes tegenhoudt.

0p1a9024.jpg

“De baggerindustrie produceert slechts 0,1% van de totale uitstoot van het globale scheepsverkeer. Toch voelen we ons nauw betrokken bij deze problematiek.”

Michel Deruyck, Head of Energy Department

background
New  image (copy2)

onze ambitie

We verkleinen voortdurend onze ecologische voetafdruk

bg_csr.png (copy)
background top

planet

De gezondheid van onze planeet staat onder druk. Daarom streven we er in al onze activiteiten naar om onze milieu-impact tot een minimum te beperken. We worden gedreven door respect voor de natuur, onze leefomgeving en de publieke gezondheid.

small photo 1

De klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen voor onze planeet en onze maatschappij. Jan De Nul Group engageert zich om zijn energieverbruik te reduceren, de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Stap voor stap vertalen we ons doorgedreven energiemanagement naar concrete initiatieven.

Zo verbruiken we in al onze Benelux-kantoren en ateliers 100% groene elektriciteit van lokale oorsprong. Via zonnepanelen op de daken van onze bedrijfsgebouwen en via de windmolens op onze Belgische sites wekken we zelf groene elektriciteit op.

De uitdagingen rond energie, emissies en klimaat zijn een motor voor innovatie bij Jan De Nul. Onze ingenieurs zijn altijd op zoek naar innovatieve ingrepen om onze ecologische voetafdruk te reduceren.

Energie, emissies, klimaat.

untitled-1.png

ULEv-schepen: schonere lucht, minder uitstoot 

Luchtvervuiling is een van de grootste gevaren voor de volksgezondheid. Maritieme werken vinden vooral plaats langs de kust en in de buurt van havens en dichtbevolkte gebieden. Het is daarom belangrijk om de uitstoot van onze schepen die die werken uitvoeren, zo goed mogelijk te beperken.

“De baggerindustrie produceert slechts 0,1% van de totale uitstoot van het globale scheepsverkeer. Toch voelen we ons nauw betrokken bij deze problematiek en doen we er alles aan om het milieu nog meer te vrijwaren”, aldus Michel Deruyck, Head of Energy Department.

Om de uitstoot van verontreinigende stoffen te verkleinen, gebruikt Jan De Nul Group sinds 2019 Ultra Low Emission vessels (ULEv). De schepen zijn uitgerust met een katalysator die stikstofoxiden onschadelijk maakt. Bovendien is er een katalytische roetfilter die de fijnste deeltjes tegenhoudt.

0p1a9024.jpg
small photo 2
04hd.jpg (copy1) bg_csr.png (copy3)

Innoveren met circulair bouwen

Met de ondertekening van de Green Deal Circulair Bouwen benadrukken we ons klimaatengagement, niet alleen in woorden, maar ook in concrete acties. In dit innovatief lerend netwerk delen we praktijkervaringen met onze sectorgenoten. Hergebruik en maximale hoogwaardige recyclage van bouwmaterialen staan centraal, met een focus op veranderingsgericht bouwen, optimaal ruimtegebruik en het verlengen van de levensduur van gebouwen en materialen.

“In dossiers waarbij we de hele levenscyclus van een project doorlopen, kunnen we circulaire ontwerpkeuzes maken”, vertelt Bart Callens, PPS Manager. “Zo hebben we voor de aanbesteding van de nieuwe R4 rond Gent een circulair ontwerpproces uitgewerkt. We willen het energieverbruik in dit project tot een minimum beperken en duurzame materialen gebruiken.”

“In dossiers waarbij we de hele levenscyclus van een project doorlopen, kunnen we circulaire ontwerpkeuzes maken.”

04hd.jpg (copy)

Nul-O-Plastic gaat historische vervuiling te lijf

Jan De Nul stimuleert zijn medewerkers om innovatief en out-of-the-box te denken. Zo werd  de Nul-O-Plastic geboren: een compacte, flexibele machine – een soort stofzuiger – waarmee we microplastics opruimen in een natuurgebied in de haven van Antwerpen.

“Bij de ontwikkeling van het toestel hielden we rekening met de kwetsbaarheid van een natuurgebied. Dankzij de compactheid en de rupsbanden oefent de Nul-O-Plastic weinig druk op de ondergrond en is weinig risico op beschadiging”, aldus R&D ingenieur Tom Van Vooren. “Port of Antwerp, ANB en Natuurpunt zijn alvast enthousiast en kijken al naar de mogelijkheid om andere terreinen in de buurt schoon te maken.”

“De Nul-O-Plastic is flexibel en zal ook andere verontreinigde terreinen kunnen aanpakken.”

untitled-1.png (copy)

Natuurlijke rijkdommen en ecosystemen.

Onze constructies nemen de plaats in van bestaande ecosystemen en ook naburige ecosystemen kunnen tijdens en na de werken hinder ondervinden. Onze activiteiten hebben dan ook een impact op de brede omgeving: de kwaliteit van het water, de ecosystemen en de aanwezige biodiversiteit.

Ons Marine Environmental Department (MARED) monitort en beheerst alle milieuaspecten van de Jan De Nul-projecten. Aan de hand van innovatief onderzoek zoeken we naar oplossingen om de natuur rondom onze projecten maximaal in stand te houden en waar mogelijk ook te verbeteren.

Verontreinigde gronden en sedimenten behandelen, zodat een groot deel kan hergebruikt worden, is de kernactiviteit van onze milieuafdeling. Zo draagt het team substantieel bij tot de circulaire economie. Dit circulaire gedachtengoed wil Jan De Nul Group meer en meer exploreren en implementeren doorheen het hele bedrijf. We focussen op circulaire verbeteringen in het beheer van sedimenten, grond, water en afval.

Daarnaast zetten we maximaal in op het reduceren van de afvalberg, zowel in onze kantoren, op de werven als aan boord van de schepen. Ons afvalbeleid focust op het vermijden van afval, hergebruik, terugwinnen van grondstoffen en recyclage.

Speciale aandacht gaat daarbij uit naar plastic afval in onze oceanen, dat een bedreiging vormt voor de rijke mariene biodiversiteit. We investeren in technologische oplossingen om specifieke vormen van plasticvervuiling aan te pakken. Bovendien sensibiliseren we al onze medewerkers rond de problematiek van de plastic soup. Wereldwijd organiseren we strandopruimacties samen met de lokale gemeenschappen.

Circulariteit en afvalbeheer.

small photo 3
bg_csr.png (copy4)
04hd.jpg (copy1)

United Project: eerste tests voor erosiebescherming

Jan De Nul maakt deel uit van een consortium van kennisinstellingen en privébedrijven dat onderzoekt hoe we de ruimte van windmolenparken in de Belgische Noordzee zo optimaal en duurzaam mogelijk kunnen benutten (Europese project United). Concreet werken we mee aan het onderzoeksproject dat zich toespitst op natuurherstel en aquacultuur.

“Onze taak bestaat erin om steenkorven te ontwikkelen en in zee te installeren. We leveren ook de stenen aan om de korven te vullen en gaan na welk type steen het gunstigste is voor de oesterkweek. Een boeiende bezigheid”, aldus Simon Petit van het Engineer Marine Environmental Department. “Dankzij onze inzichten zullen we in de toekomst misschien oesters kunnen eten die worden gekweekt in ons windmolenpark. De kennis die we binnen een dergelijk onderzoeksproject vergaren, kunnen we vertalen naar onze projecten.”

“Het is heel boeiend om te onderzoeken welke factoren de platte oesterkweek kunnen stimuleren”

“De baggerindustrie produceert slechts 0,1% van de totale uitstoot van het globale scheepsverkeer. Toch voelen we ons nauw betrokken bij deze problematiek.”

Michel Deruyck, Head of Energy Department

Bart Callens, PPS Manager

Tom Van Vooren, 
R&D Ingenieur

FOCUSGEBIEDEN EN REALISATIES