background
bg_csr.png (copy)

We streven naar een duurzame en inclusieve werkomgeving

ONZE AMBITIE

background top

PEOPLE

Onze medewerkers zijn de sleutel tot ons succes. Daarom willen we voor hen een gezonde, veilige en respectvolle werkomgeving creëren waar ze alle kansen krijgen om te groeien en zichzelf te ontwikkelen.

Daarnaast nemen we onze verantwoordelijkheid op om de standaarden die we voor onszelf hanteren op het vlak van arbeids- en mensenrechten te promoten doorheen onze waardeketen.

small photo 1
small photo 3
btn back to hero
btn back to top

De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers is altijd onze allergrootste prioriteit. We zetten in op een proactieve veiligheidscultuur die, ongeacht de activiteit, diep verankerd zit in de manier waarop onze mensen werken. Dat doen we met een diepgeworteld veiligheidsbeleid, doorgedreven veiligheidsopleidingen en bewustmakingsprogramma’s zoals ons nieuwe bedrijfsprogramma Code Zero. Daarnaast waken we over de gezondheid en het welzijn van al onze medewerkers.

Die focus op veiligheid en gezondheid verwachten we ook van onze leveranciers en onderaannemers.

Veiligheid en gezondheid.

Diversiteit, gelijkheid en respect zijn bij Jan De Nul Group geen holle woorden. Ons team telt 83 nationaliteiten, die aan de slag zijn in elke hoek van de wereld. Ieder van hen krijgt gelijke kansen, ongeacht hun afkomst, geloofsovertuiging, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid en politieke overtuiging.

De kwaliteit van onze projecten garanderen we door op een positieve en verbindende manier samen te werken met al onze collega’s – met respect voor ieders eigenheid.

Diversiteit
en respect.

small photo 2 (copy)

Opleiding, ontwikkeling en onderwijs.

Menselijke groei is de basis voor een succesvolle groei als onderneming. Daarom koestert Jan De Nul Group talent en investeren we in opleidingen die het allerbeste uit onze mensen halen.

Door onze medewerkers de kans te geven om zich ontwikkelen en te groeien en hen te stimuleren om na te denken over hun bijdrage aan het bedrijf, zorgen we ervoor dat ze flexibel en duurzaam inzetbaar zijn en zich gewaardeerd voelen in hun job.

Binnen alle afdelingen en op alle niveaus stimuleren we out-of-the-box en innovatief denken. Dat zorgt voor inspiratie, kennisoverdracht en meer cohesie en betrokkenheid onder de medewerkers. Het garandeert ook kennisdeling met externe partijen. De afgelopen jaren rolden we verschillende innovatie-initiatieven uit, zoals innovatiewerkgroepen, een JDN Innovation Radar en de JDN Innovation Challenge.

Om nieuwe, gedreven talenten te vinden, ondersteunen we kwaliteitsvol onderwijs met gastlessen en stages en begeleiden we eindwerken. Dankzij hun brede bagage kunnen onze medewerkers jongere generaties inspireren, enthousiasmeren en opleiden, zodat ze kunnen uitgroeien tot een nieuwe generatie Jan De Nul-talent.

02_sander.jpg
bg_csr.png (copy1)

Hoog veiligheidsbewustzijn

Het veiligheidsbewustzijn en -gedrag van een onderneming is ingebed in de bedrijfscultuur en verschilt dus van bedrijf tot bedrijf. Om dat bewustzijn toch objectief te meten, is er de Veiligheidsladder: een methodologie die de veiligheidscultuur beoordeelt op basis van een reeks criteria, zoals de manier van leidinggeven, communiceren, risicowerk organiseren en reageren op fouten.

Certificeerder NCI gebruikte de Veiligheidsladder om de veiligheidscultuur binnen Jan De Nul Group in kaart te brengen. De resultaten waren positief, zowel voor onze offshore afdeling als voor onze baggerdivisie: zij behaalden respectievelijk niveau 4 ‘Proactief’ en niveau 3 ‘Berekend’ op de ladder van vijf treden.

“Dit is een mooie bevestiging van onze manier van werken”, aldus Sander Vandenberghe, QHSSE Advisor. “Maar uiteraard mogen we ons niet vastpinnen op deze momentopname. Inzetten op veiligheid is een constant proces waar het hele JDN-team aanhoudend op focust.”

“Inzetten op veiligheid is een constant proces waar het hele JDN-team aanhoudend op focust.”

Sander Vandenberghe, QHSSE Advisor

04hd.jpg (copy) bg_csr.png (copy2)

Oog voor duurzaamheid bij leveranciers

“Jan De Nul streeft er actief naar om duurzame goederen en diensten aan te kopen en verwacht dat leveranciers dat streven ondersteunen”, vertelt Thijs van Herbruggen, Supply Chain Manager Offshore. “Dat betekent dat ze hun impact op het milieu tot een minimum beperken en hun producten op een duurzame manier verhandelen en leveren. Bovendien moeten ze aandacht hebben voor het welzijn van hun medewerkers, goede arbeidsvoorwaarden verzekeren en ethische bedrijfspraktijken naleven.

We gaan trouwens bewust op zoek naar leveranciers die durven te innoveren en uitdagingen aan te gaan om de duurzaamheid van hun producten en processen te verbeteren. Samen werken we aan energiezuinige oplossingen die de uitstoot van broeikasgassen reduceren.”

“We gaan voor de aankoop van duurzame goederen en diensten.”

Thijs Van Herbruggen,
Supply Chain Manager Offshore

02hd_web.jpg

Inge Van Tomme,
Project Manager Knowledge, Processes & Innovation (KPI)

bg_csr.png (copy3)

Kruisbestuiving tijdens JDN Innovation Challenge

Innovatief denken en handelen: het is een eigenschap die inherent is aan heel wat medewerkers van Jan De Nul Group. Om die innovatieve spirit nog aan te wakkeren, organiseren we elk jaar de JDN Innovation Challenge.

Hoe het werkt? Collega’s met diverse achtergronden en functies uit verschillende diensten buigen zich in groepjes over thema’s die op onze innovatieradar staan. De samenwerking en de gesprekken leiden steevast tot een kruisbestuiving die voor verrassende inzichten en voorstellen zorgt. Elk team pitcht zijn voorstel en hoopt de hoofdprijs af te schieten: de kans om hun idee effectief verder uit te werken.

“De innovaties waar we via de Challenge naar op zoek zijn, mikken vooral op de verduurzaming van ons bedrijf: ecologischer, efficiënter en maatschappelijk zinvoller”, legt Inge Van Tomme, Project Manager KPI, uit.

“Met innovatie mikken we vooral op de verduurzaming van ons bedrijf: ecologischer, efficiënter en maatschappelijk zinvoller.”

02hd_web.jpg (copy) bg_csr.png (copy4)

Wereldwijd verbonden

Wie werkt voor Jan De Nul, brengt de wereld naar zijn werkplek: een Jan De Nul-team is vaak een unieke smeltkoers van nationaliteiten en talent.

Neem nu het Offshore Cables Analysis Engineering team: het 7-koppige team telt slechts één Belg. Hij werkt samen met collega’s uit Brazilië, Myanmar, Spanje, Turkije, Griekenland en Kroatië.

“Onze culturen vertonen meer gelijkenissen dan je zou denken. We delen bijvoorbeeld heel wat uitdrukkingen. Uiteindelijk lijken we allemaal op elkaar”, getuigt Bepo Schira, Kroaat en al 3 jaar bij het team aan de slag.

“Uiteindelijk lijken we allemaal op elkaar”

small photo 2

Als wereldspeler draagt Jan De Nul Group de verantwoordelijkheid om sociaal verantwoord, milieuvriendelijk en ethisch te werken in elke stap van de leveringsketen. Daarom stellen wij ook hoge verwachtingen aan ons wereldwijde netwerk van zakelijke partners: naast uitstekende kwaliteit leveren en kosten beheersen, verwachten wij dat onze leveranciers en onderaannemers ook onze duurzaamheidswaarden delen. Bij de beoordeling van zakelijke partners houden we rekening met arbeids- en mensenrechten, CO2-uitstoot, afvalbeheer en bedrijfsethiek.

Waardeketen.

FOCUSGEBIEDEN EN REALISATIES

background

ONZE AMBITIE

We streven naar een duurzame en inclusieve werkomgeving

bg_csr.png (copy)
background top

Onze medewerkers zijn de sleutel tot ons succes. Daarom willen we voor hen een gezonde, veilige en respectvolle werkomgeving creëren waar ze alle kansen krijgen om te groeien en zichzelf te ontwikkelen.

Daarnaast nemen we onze verantwoordelijkheid op om de standaarden die we voor onszelf hanteren op het vlak van arbeids- en mensenrechten te promoten doorheen onze waardeketen.

PEOPLE

De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers is altijd onze allergrootste prioriteit. We zetten in op een proactieve veiligheidscultuur die, ongeacht de activiteit, diep verankerd zit in de manier waarop onze mensen werken. Dat doen we met een diepgeworteld veiligheidsbeleid, doorgedreven veiligheidsopleidingen en bewustmakingsprogramma’s zoals ons nieuwe bedrijfsprogramma Code Zero. Daarnaast waken we over de gezondheid en het welzijn van al onze medewerkers.

Die focus op veiligheid en gezondheid verwachten we ook van onze leveranciers en onderaannemers.

Veiligheid en gezondheid.

small photo 1
02_sander.jpg

Hoog veiligheidsbewustzijn

Het veiligheidsbewustzijn en -gedrag van een onderneming is ingebed in de bedrijfscultuur en verschilt dus van bedrijf tot bedrijf. Om dat bewustzijn toch objectief te meten, is er de Veiligheidsladder: een methodologie die de veiligheidscultuur beoordeelt op basis van een reeks criteria, zoals de manier van leidinggeven, communiceren, risicowerk organiseren en reageren op fouten.

Certificeerder NCI gebruikte de Veiligheidsladder om de veiligheidscultuur binnen Jan De Nul Group in kaart te brengen. De resultaten waren positief, zowel voor onze offshore afdeling als voor onze baggerdivisie: zij behaalden respectievelijk niveau 4 ‘Proactief’ en niveau 3 ‘Berekend’ op de ladder van vijf treden.

“Dit is een mooie bevestiging van onze manier van werken”, aldus Sander Vandenberghe, QHSSE Advisor. “Maar uiteraard mogen we ons niet vastpinnen op deze momentopname. Inzetten op veiligheid is een constant proces waar het hele JDN-team aanhoudend op focust.”

“Inzetten op veiligheid is een constant proces waar het hele JDN-team aanhoudend op focust.”

small photo 2

Als wereldspeler draagt Jan De Nul Group de verantwoordelijkheid om sociaal verantwoord, milieuvriendelijk en ethisch te werken in elke stap van de leveringsketen. Daarom stellen wij ook hoge verwachtingen aan ons wereldwijde netwerk van zakelijke partners: naast uitstekende kwaliteit leveren en kosten beheersen, verwachten wij dat onze leveranciers en onderaannemers ook onze duurzaamheidswaarden delen. Bij de beoordeling van zakelijke partners houden we rekening met arbeids- en mensenrechten, CO2-uitstoot, afvalbeheer en bedrijfsethiek.

Waardeketen.

04hd.jpg (copy) bg_csr.png (copy2)

Oog voor duurzaamheid bij leveranciers

“Jan De Nul streeft er actief naar om duurzame goederen en diensten aan te kopen en verwacht dat leveranciers dat streven ondersteunen”, vertelt Thijs van Herbruggen, Supply Chain Manager Offshore. “Dat betekent dat ze hun impact op het milieu tot een minimum beperken en hun producten op een duurzame manier verhandelen en leveren. Bovendien moeten ze aandacht hebben voor het welzijn van hun medewerkers, goede arbeidsvoorwaarden verzekeren en ethische bedrijfspraktijken naleven.

We gaan trouwens bewust op zoek naar leveranciers die durven te innoveren en uitdagingen aan te gaan om de duurzaamheid van hun producten en processen te verbeteren. Samen werken we aan energiezuinige oplossingen die de uitstoot van broeikasgassen reduceren.”

“We gaan voor de aankoop van duurzame goederen en diensten.”

Training,
ontwikkeling en onderwijs.

Menselijke groei is de basis voor een succesvolle groei als onderneming. Daarom koestert Jan De Nul Group talent en investeren we in opleidingen die het allerbeste uit onze mensen halen.

Door onze medewerkers de kans te geven om zich ontwikkelen en te groeien en hen te stimuleren om na te denken over hun bijdrage aan het bedrijf, zorgen we ervoor dat ze flexibel en duurzaam inzetbaar zijn en zich gewaardeerd voelen in hun job.

Binnen alle afdelingen en op alle niveaus stimuleren we out-of-the-box en innovatief denken. Dat zorgt voor inspiratie, kennisoverdracht en meer cohesie en betrokkenheid onder de medewerkers. Het garandeert ook kennisdeling met externe partijen. De afgelopen jaren rolden we verschillende innovatie-initiatieven uit, zoals innovatiewerkgroepen, een JDN Innovation Radar en de JDN Innovation Challenge.

Om nieuwe, gedreven talenten te vinden, ondersteunen we kwaliteitsvol onderwijs met gastlessen en stages en begeleiden we eindwerken. Dankzij hun brede bagage kunnen onze medewerkers jongere generaties inspireren, enthousiasmeren en opleiden, zodat ze kunnen uitgroeien tot een nieuwe generatie Jan De Nul-talent.

small photo 3
02hd_web.jpg bg_csr.png (copy3)

Kruisbestuiving tijdens JDN Innovation Challenge

Innovatief denken en handelen: het is een eigenschap die inherent is aan heel wat medewerkers van Jan De Nul Group. Om die innovatieve spirit nog aan te wakkeren, organiseren we elk jaar de JDN Innovation Challenge.

Hoe het werkt? Collega’s met diverse achtergronden en functies uit verschillende diensten buigen zich in groepjes over thema’s die op onze innovatieradar staan. De samenwerking en de gesprekken leiden steevast tot een kruisbestuiving die voor verrassende inzichten en voorstellen zorgt. Elk team pitcht zijn voorstel en hoopt de hoofdprijs af te schieten: de kans om hun idee effectief verder uit te werken.

“De innovaties waar we via de Challenge naar op zoek zijn, mikken vooral op de verduurzaming van ons bedrijf: ecologischer, efficiënter en maatschappelijk zinvoller”, legt Inge Van Tomme, Project Manager KPI, uit.

“Met innovatie mikken we vooral op de verduurzaming van ons bedrijf: ecologischer, efficiënter en maatschappelijk zinvoller.”

Inge Van Tomme,
Project Manager Knowledge, Processes & Innovation (KPI)

Diversiteit, gelijkheid en respect zijn bij Jan De Nul Group geen holle woorden. Ons team telt 83 nationaliteiten, die aan de slag zijn in elke hoek van de wereld. Ieder van hen krijgt gelijke kansen, ongeacht hun afkomst, geloofsovertuiging, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid en politieke overtuiging.

De kwaliteit van onze projecten garanderen we door op een positieve en verbindende manier samen te werken met al onze collega’s – met respect voor ieders eigenheid.

Diversiteit
en respect.

small photo 2 (copy)

Sander Vandenberghe, QHSSE Advisor

Thijs Van Herbruggen,
Supply Chain Manager Offshore

bg_csr.png (copy1)

FOCUSGEBIEDEN EN REALISATIES

02hd_web.jpg (copy)

Bepo Schira

bg_csr.png (copy4)

Wereldwijd verbonden

Wie werkt voor Jan De Nul, brengt de wereld naar zijn werkplek: een Jan De Nul-team is vaak een unieke smeltkoers van nationaliteiten en talent.

Neem nu het Offshore Cables Analysis Engineering team: het 7-koppige team telt slechts één Belg. Hij werkt samen met collega’s uit Brazilië, Myanmar, Spanje, Turkije, Griekenland en Kroatië.

“Onze culturen vertonen meer gelijkenissen dan je zou denken. We delen bijvoorbeeld heel wat uitdrukkingen. Uiteindelijk lijken we allemaal op elkaar”, getuigt Bepo Schira, Kroaat en al 3 jaar bij het team aan de slag.

“Uiteindelijk lijken we allemaal op elkaar”