background
bg_csr.png (copy)

Onze
MVO-strategie

CLOSE-UP

De visie, missie en waarden van Jan De Nul Group komen tot leven in de manier waarop we werken: innovatief, grensverleggend en maatschappelijk relevant. Onze bedrijfsstrategie ondersteunt onze visie en missie en legt vast hoe we onze koers varen. Omdat we beseffen dat onze activiteiten een grote impact hebben op de wereld rondom ons, maakt duurzaamheid integraal deel uit van onze bedrijfsstrategie.

btn back to hero
btn back to top
csr_mindmap_2021.jpg

Materialiteitsanalyse als wegwijzer.

Wij kiezen er expliciet voor om onze duurzaamheidsinspanningen te focussen op de topics die het meest urgent en relevant zijn voor onze sector, ons bedrijf en onze stakeholders. Om die topics te identificeren en prioriteiten te stellen, voerden we in 2019 een materialiteitsanalyse uit.

Door medewerkers te betrekken bij het bepalen van onze ‘materiële topics’ krijgen we een uitstekend zicht op wat er leeft binnen onze onderneming. Bovendien helpt die aanpak ons om intern een draagvlak te creëren voor onze MVO-strategie.

De materialiteitsanalyse die we in 2019 uitvoerden, resulteerde in 10 concrete focusgebieden, verdeeld over onze drie MVO-pijlers people, planet en profit:

Focusgebieden:

 • Veiligheid en gezondheid
 • Waardeketen
 • Opleiding, ontwikkeling en onderwijs
 • Diversiteit en respect

Focusgebieden:

 • Bedrijfsethiek
 • Samenwerken met stakeholders
 • Samenwerken met lokale gemeenschappen


Focusgebieden:

 • Energie, emissies en klimaat
 • Circulariteit en afvalbeheer
 • Natuurlijke rijkdommen en ecosystemen

Ambitie:

We staan voor een duurzame bedrijfsvoering 

Ambitie:

We verkleinen voortdurend onze ecologische voetafdruk 

Ambitie:

We streven naar een duurzame en inclusieve werkomgeving 

bollen-02.svg bollen-02.svg (copy) bollen-02.svg (copy)

SDG Pionier: Jan De Nul stelt het goede voorbeeld

Op 27 oktober 2020 reikte Voka aan Jan De Nul NV het UNITAR-certificaat ‘SDG Pioneer’ uit. Met het certificaat erkent de werkgeversorganisatie ons officieel als boegbeeld van de UN SDG’s.

De uitreiking vond plaats tijdens de derde Dag Duurzaam Ondernemen van Voka en lauwerde de 88 Vlaamse bedrijven die de afgelopen drie jaar het Voka Charter Duurzaam Ondernemen in ontvangst mochten nemen.

small photo 2 (copy)

Het management stelt op basis van research een longlist samen met materiële topics voor de 3 pijlers.

Stap

1

Een representatieve groep medewerkers beoordeelt de topics vanuit hun functie en ervaringen.

Stap

2

De longlist wordt vergeleken met informatie uit andere bronnen, in een matrix gemapt en  gereduceerd tot een shortlist met 10 focusgebieden.

Stap

3

Onze MVO-strategie steunt op drie pijlers: people, planet en profit. Voor elke pijler hebben we een ambitie gedefinieerd en 10 focusgebieden vastgelegd die de volgende jaren prioriteit krijgen bij onze duurzaamheidsinspanningen. Voor elk gebied zetten we concrete acties op en definiëren we duidelijke indicatoren (KPI’s) om onze vooruitgang te meten.

De Sustainable Development Goals van de VN zijn daarbij ons kompas: ze geven richting aan de duurzaamheidsambities die we nastreven.

Strategie.
3 pijlers, 3 ambities, 10 focusgebieden

MVO

Met een ambitieuze, doordachte MVO-strategie wil Jan De Nul Group een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. In lijn met onze bedrijfsfilosofie – One team, one plan – zijn we ervan overtuigd dat betrokkenheid en engagement essentieel zijn om onze MVO-strategie succesvol te verankeren in ons DNA. Daarom bepalen we de hoofdlijnen van onze strategie in nauwe samenwerking met ons team.

“Jan De Nul Group biedt wereldwijd  unieke en innovatieve oplossingen om de levenskwaliteit van mensen te verhogen, gemeenschappen te verbinden en infrastructuur te verbeteren.”

background
bg_csr.png (copy)

Onze
MVO-strategie

CLOSE-UP

De visie, missie en waarden van Jan De Nul Group komen tot leven in de manier waarop we werken: innovatief, grensverleggend en maatschappelijk relevant. Onze bedrijfsstrategie ondersteunt onze visie en missie en legt vast hoe we onze koers varen. Omdat we beseffen dat onze activiteiten een grote impact hebben op de wereld rondom ons, maakt duurzaamheid integraal deel uit van onze bedrijfsstrategie.

Met een ambitieuze, doordachte MVO-strategie wil Jan De Nul Group een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. In lijn met onze bedrijfsfilosofie – One team, one plan – zijn we ervan overtuigd dat betrokkenheid en engagement essentieel zijn om onze MVO-strategie succesvol te verankeren in ons DNA. Daarom bepalen we de hoofdlijnen van onze strategie in nauwe samenwerking met ons team.

“Jan De Nul Group biedt wereldwijd  unieke en innovatieve oplossingen om de levenskwaliteit van mensen te verhogen, gemeenschappen te verbinden en infrastructuur te verbeteren.”

Onze MVO-strategie steunt op drie pijlers: people, planet en profit. Voor elke pijler hebben we een ambitie gedefinieerd en 10 focusgebieden vastgelegd die de volgende jaren prioriteit krijgen bij onze duurzaamheidsinspanningen. Voor elk gebied zetten we concrete acties op en definiëren we duidelijke indicatoren (KPI’s) om onze vooruitgang te meten.

De Sustainable Development Goals van de VN zijn daarbij ons kompas: ze geven richting aan de duurzaamheidsambities die we nastreven.

Strategie.
3 pijlers, 3 ambities, 10 focusgebieden

MVO

Focusgebieden:

 • Veiligheid en gezondheid
 • Waardeketen
 • Opleiding, ontwikkeling en onderwijs
 • Diversiteit en respect

Focusgebieden:

 • Bedrijfsethiek
 • Samenwerken met stakeholders
 • Samenwerken met lokale gemeenschappen


Focusgebieden:

 • Energie, emissies en klimaat
 • Circulariteit en afvalbeheer
 • Natuurlijke rijkdommen en ecosystemen

Ambitie:

We staan voor een duurzame bedrijfsvoering 

Ambitie:

We verkleinen voortdurend onze ecologische voetafdruk 

Ambitie:

We streven naar een duurzame en inclusieve werkomgeving 

bollen-02.svg bollen-02.svg (copy) bollen-02.svg (copy)

SDG Pionier: Jan De Nul stelt het goede voorbeeld

Op 27 oktober 2020 reikte Voka aan Jan De Nul NV het UNITAR-certificaat ‘SDG Pioneer’ uit. Met het certificaat erkent de werkgeversorganisatie ons officieel als boegbeeld van de UN SDG’s.

De uitreiking vond plaats tijdens de derde Dag Duurzaam Ondernemen van Voka en lauwerde de 88 Vlaamse bedrijven die de afgelopen drie jaar het Voka Charter Duurzaam Ondernemen in ontvangst mochten nemen.

small photo 2 (copy)
csr_mindmap_2021.jpg

Materialiteitsanalyse als wegwijzer.

Wij kiezen er expliciet voor om onze duurzaamheidsinspanningen te focussen op de topics die het meest urgent en relevant zijn voor onze sector, ons bedrijf en onze stakeholders. Om die topics te identificeren en prioriteiten te stellen, voerden we in 2019 een materialiteitsanalyse uit.

Door medewerkers te betrekken bij het bepalen van onze ‘materiële topics’ krijgen we een uitstekend zicht op wat er leeft binnen onze onderneming. Bovendien helpt die aanpak ons om intern een draagvlak te creëren voor onze MVO-strategie.

De materialiteitsanalyse die we in 2019 uitvoerden, resulteerde in 10 concrete focusgebieden, verdeeld over onze drie MVO-pijlers people, planet en profit:

Het management stelt op basis van research een longlist samen met materiële topics voor de 3 pijlers.

Stap

1

Een representatieve groep medewerkers beoordeelt de topics vanuit hun functie en ervaringen.

Stap

2

De longlist wordt vergeleken met informatie uit andere bronnen, in een matrix gemapt en  gereduceerd tot een shortlist met 10 focusgebieden.

Stap

3