2021
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
bouwen aan een duurzame toekomst
CLOSE-UP
Onze MVO-roadmap

Een globale speler zoals Jan De Nul Group heeft een grote impact op de maatschappij. We streven er elke dag naar om waarde te creëren voor die maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is daarom een integraal deel van onze core business.

De afgelopen jaren kreeg ons MVO-beleid structureel vorm. Gedreven door onze visie, missie en waarden bepaalden we een MVO-ambitie en een heldere MVO-strategie. De strategie legt vast hoe Jan De Nul Group zijn sociale (People), ecologische (Planet) en economische (Profit) impact continu wil verbeteren, met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN als kompas. Een transparante MVO-organisatie helpt ons om onze strategie te vertalen naar acties, om onze koers te bepalen en om de vooruitgang te bewaken.

In dit 3de MVO-rapport ontdekt u hoe we in 2019 en 2020 vooruitgang boekten op het vlak van duurzaam ondernemen. We rapporteren 2-jaarlijks. We belichten de strategie en de beleidslijnen en illustreren hoe we die realiseerden binnen de verschillende divisies en afdelingen. In de aanvullende programmafiches vindt u meer details over onze prestaties op het vlak van people, planet en profit.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is uiteraard een continue inspanning. Ook de volgende jaren zetten we vastberaden onze koers verder om duurzaamheid nog steviger te verankeren in ons DNA – zodat we onze positieve impact op people, planet en profit stap voor stap vergroten.


Raad van Bestuur Jan De Nul Group

2021
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
bouwen aan een duurzame toekomst

Een globale speler zoals Jan De Nul Group heeft een grote impact op de maatschappij. We streven er elke dag naar om waarde te creëren voor die maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is daarom een integraal deel van onze core business.

De afgelopen jaren kreeg ons MVO-beleid structureel vorm. Gedreven door onze visie, missie en waarden bepaalden we een MVO-ambitie en een heldere MVO-strategie. De strategie legt vast hoe Jan De Nul Group zijn sociale (People), ecologische (Planet) en economische (Profit) impact continu wil verbeteren, met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN als kompas. Een transparante MVO-organisatie helpt ons om onze strategie te vertalen naar acties, om onze koers te bepalen en om de vooruitgang te bewaken.

In dit 3de MVO-rapport ontdekt u hoe we in 2019 en 2020 vooruitgang boekten op het vlak van duurzaam ondernemen. We rapporteren 2-jaarlijks. We belichten de strategie en de beleidslijnen en illustreren hoe we die realiseerden binnen de verschillende divisies en afdelingen. In de aanvullende programmafiches vindt u meer details over onze prestaties op het vlak van people, planet en profit.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is uiteraard een continue inspanning. Ook de volgende jaren zetten we vastberaden onze koers verder om duurzaamheid nog steviger te verankeren in ons DNA – zodat we onze positieve impact op people, planet en profit stap voor stap vergroten.


Raad van Bestuur Jan De Nul Group

Onze MVO-roadmap