background
bg_csr.png (copy)

Onze
MVO-organisatie

CLOSE-UP

Jan De Nul Group integreerde zijn MVO-strategie eind 2020 in de bestaande bedrijfsstructuur. Om ervoor te zorgen dat maatschappelijk verantwoord ondernemen voldoende ondersteund en opgevolgd zou worden, riepen we een dedicated MVO-organisatie in het leven.

btn back to hero
New image (Copy) (Copy) (copy)

De MVO-stuurgroep heeft de strategische verantwoordelijkheid om het MVO-beleid binnen Jan De Nul Group vorm te geven. Elk lid is sponsor van een specifiek MVO-focusgebied en bewaakt de vooruitgang in het MVO-team en de MVO-focusgroepen.

De MVO-stuurgroep brengt acht leden uit het management samen. Zowel de operationele divisies bagger, offshore, milieu en civiel als de ondersteunende diensten HR, Finance, QHSSE en Technische Dienst zijn vertegenwoordigd.

De stuurgroep rapporteert aan de Raad van Bestuur over de concrete implementatie van het MVO-programma.


MVO-
stuurgroep.

New image (Copy) (Copy) (copy1)

Het MVO-team brengt de operationeel verantwoordelijken per MVO-focusgebied samen. Zij vertegenwoordigen elk een speerpunt binnen ons MVO-beleid en leiden elk een groep van medewerkers waarbinnen concrete acties worden besproken en uitgewerkt.

Het MVO-team draagt de verantwoordelijkheid om het MVO-actieprogramma af te stemmen, vorm te geven en te implementeren. In dit team worden ideeën en noodzakelijke partnerschappen voor de focusgebieden besproken en voorgesteld. Zo ontstaat een draagvlak om te groeien met een fundamentele en duurzame bedrijfsvoering.

MVO-
team.

New image (Copy) (Copy) (copy2)

Voor ieder MVO-focusgebied worden focusgroepen samengesteld in functie van concrete acties en ideeën. Deze focusgroepen hebben de operationele opdracht om onze strategie te vertalen naar een concreet actieplan. 

Door medewerkers met verschillende functies en rollen in de focusgroepen samen te brengen, zetten we maximaal in op bewustwording binnen het hele bedrijf en vergroten we het draagvlak voor onze MVO-strategie.

De focusgroepen worden geleid door een medewerker van het MVO-team. Zij nemen interne stakeholders mee in het verhaal om concrete stappen te zetten en de vooruitgang te meten.

MVO-focusgroepen.

New image (Copy) (Copy) (copy3)

De MVO-coördinator ondersteunt en inspireert de MVO-focusgroepen en bewaakt de voortgang van het MVO-programma en de objectieven. Dat gebeurt in nauw overleg met de MVO-stuurgroep en het MVO-team.


MVO-
coördinator.

small photo 2 (copy)

Onze MVO-organisatie organiseert zich rond de drie pijlers: people, planet en profit, en de 10 focusgebieden die de volgende jaren prioriteit krijgen bij onze duurzaamheidsinspanningen.

Onze MVO-organisatie.

Jakoba Van Der Linden & Isabelle Herteleer,
MVO-coördinatoren.

heeft de strategische leiding met betrekking tot MVO.

JAN DE NUL MANAGEMENT

implementeert en monitort het MVO-beleid op groepsniveau. De MVO-stuurgroep heeft de strategische verantwoordelijkheid.

MVO-STUURGROEP

vertaalt het MVO-beleid in een actieprogramma, volgt de resultaten op en rapporteert. Het MVO-team heeft de operationele verantwoordelijkheid.

MVO-TEAM

initiëren MVO-maateregelen binnen de verschillende business units van Jan De Nul Group.

MVO-FOCUSGROEPEN

pijl.svg pijl.svg (copy)
pijl.svg (copy) pijl.svg (copy1)
pijl.svg (copy2)

Veiligheid en gezondheid

Waardeketen

Opleiding, ontwikkeling en onderwijs

Diversiteit en respect

Bedrijfsethiek

Samenwerking met stakeholders

Samenwerking met lokale gemeenschappen

Energie, emissies en klimaat

Circulariteit en afvalbeheer

Natuurlijke rijkdommen en ecosystemen

bollen-02.svg bollen-02.svg (copy) bollen-02.svg (copy)
background

CLOSE-UP

Onze
MVO-organisatie

Jan De Nul Group integreerde zijn MVO-strategie eind 2020 in de bestaande bedrijfsstructuur. Om ervoor te zorgen dat maatschappelijk verantwoord ondernemen voldoende ondersteund en opgevolgd zou worden, riepen we een dedicated MVO-organisatie in het leven.

bg_csr.png (copy)
small photo 2 (copy)

Onze MVO-organisatie organiseert zich rond de drie pijlers: people, planet en profit, en de 10 focusgebieden die de volgende jaren prioriteit krijgen bij onze duurzaamheidsinspanningen.

Onze MVO-organisatie.

heeft de strategische leiding met betrekking tot MVO.

JAN DE NUL MANAGEMENT

implementeert en monitort het MVO-beleid op groepsniveau. De MVO-stuurgroep heeft de strategische verantwoordelijkheid.

MVO-STUURGROEP

vertaalt het MVO-beleid in een actieprogramma, volgt de resultaten op en rapporteert. Het MVO-team heeft de operationele verantwoordelijkheid.

MVO-TEAM

initiëren MVO-maateregelen binnen de verschillende business units van Jan De Nul Group.

MVO-FOCUSGROEPEN

Veiligheid en gezondheid

Waardeketen

Opleiding, ontwikkeling en onderwijs

Diversiteit en respect

Bedrijfsethiek

Samenwerking met stakeholders

Samenwerking met lokale gemeenschappen

Energie, emissies en klimaat

Circulariteit en afvalbeheer

Natuurlijke rijkdommen en ecosystemen

bollen-02.svg bollen-02.svg (copy) bollen-02.svg (copy)
New image (Copy) (Copy) (copy)

De MVO-stuurgroep heeft de strategische verantwoordelijkheid om het MVO-beleid binnen Jan De Nul Group vorm te geven. Elk lid is sponsor van een specifiek MVO-focusgebied en bewaakt de vooruitgang in het MVO-team en de MVO-focusgroepen.

De MVO-stuurgroep brengt acht leden uit het management samen. Zowel de operationele divisies bagger, offshore, milieu en civiel als de ondersteunende diensten HR, Finance, QHSSE en Technische Dienst zijn vertegenwoordigd.

De stuurgroep rapporteert aan de Raad van Bestuur over de concrete implementatie van het MVO-programma.


MVO-
stuurgroep.

New image (Copy) (Copy) (copy1)

Het MVO-team brengt de operationeel verantwoordelijken per MVO-focusgebied samen. Zij vertegenwoordigen elk een speerpunt binnen ons MVO-beleid en leiden elk een groep van medewerkers waarbinnen concrete acties worden besproken en uitgewerkt.

Het MVO-team draagt de verantwoordelijkheid om het MVO-actieprogramma af te stemmen, vorm te geven en te implementeren. In dit team worden ideeën en noodzakelijke partnerschappen voor de focusgebieden besproken en voorgesteld. Zo ontstaat een draagvlak om te groeien met een fundamentele en duurzame bedrijfsvoering.

MVO-
team.

New image (Copy) (Copy) (copy2)

Voor ieder MVO-focusgebied worden focusgroepen samengesteld in functie van concrete acties en ideeën. Deze focusgroepen hebben de operationele opdracht om onze strategie te vertalen naar een concreet actieplan. 

Door medewerkers met verschillende functies en rollen in de focusgroepen samen te brengen, zetten we maximaal in op bewustwording binnen het hele bedrijf en vergroten we het draagvlak voor onze MVO-strategie.

De focusgroepen worden geleid door een medewerker van het MVO-team. Zij nemen interne stakeholders mee in het verhaal om concrete stappen te zetten en de vooruitgang te meten.

MVO-focusgroepen.

New image (Copy) (Copy) (copy3)

De MVO-coördinator ondersteunt en inspireert de MVO-focusgroepen en bewaakt de voortgang van het MVO-programma en de objectieven. Dat gebeurt in nauw overleg met de MVO-stuurgroep en het MVO-team.


MVO-
coördinator.

pijl.svg pijl.svg (copy)
pijl.svg (copy) pijl.svg (copy1)
pijl.svg (copy2)